fbpx

Mars 2023Archive

Qytetarët në politikë

Qytetarët në politikë Hulumtimi Qytetarët në politikë Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është analiza e praktikave dhe modaliteteve ekzistuese të aktivizmit politik brenda komunitetit serb në Kosovë. Në kontekstin e hulumtimit, nocioni aktivizmi politik është interpretuar si proces i mbrojtjes

Read More

Zgjimi lokal!

Zgjimi lokal! Projektet/Politikat Afirmative Informata të përgjithshme Emri i projektit: Nisma e zgjimit lokal Kohëzgjatja: 18 muaj Data e fillimit: 01.09.2022 – 28.02.2024 Mbështetur nga: European Endowment for Democracy Statusi: në vazhdim Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit është ndërtimi

Read More

Fuqizimi i dialogut shoqëror në Kosovë

Informatat e përgjithshme Titulli: Fuqizimi i dialogut shoqëror në Kosovë Kohëzgjatja: 12 muaj Data e fillimit: 1 dhjetor 2022 Financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS Qëllimet e projektit Qëllimet kryesore të projektit janë promovimi i

Read More