fbpx

Nëntor 2023Archive

MIGRIMI I TË RINJVE NGA KOSOVA

Rasti studimor para jush është rezultat i një analize të thellë të problemit të migrimit të të rinjve, i cili njihet si problem i rëndësishëm brenda komunitetit serb në Kosovë. Migrimet sporadike të të rinjve ekzistojnë brenda çdo gjenerate, por

Read More