fbpx

Mars 2024Archive

OJQ CASA Njoftim për vendë të lirë pune

Qendra për Veprime Afirmative Sociale (CASA) është një organizatë joqeveritare e përkushtuar për promovimin e drejtësisë sociale, të drejtave të njeriut dhe iniciativave zhvillimore gjithëpërfshirëse për komunitetet joshumicë në Kosovë dhe rajon. OJQ CASA punon drejt nxitjes së mirëkuptimit, tolerancës

Read More