Stefan KalabaArchive

Qytetarët në politikë

Qytetarët në politikë Hulumtimi Qytetarët në politikë Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është analiza e praktikave dhe modaliteteve ekzistuese të aktivizmit politik brenda komunitetit serb në Kosovë. Në kontekstin e hulumtimit, nocioni aktivizmi politik është interpretuar si proces i mbrojtjes

Read More

Zgjimi lokal!

Zgjimi lokal! Projektet/Politikat Afirmative Informata të përgjithshme Emri i projektit: Nisma e zgjimit lokal Kohëzgjatja: 18 muaj Data e fillimit: 01.09.2022 Mbështetur nga: European Endowment for Democracy Statusi: në vazhdim Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit është ndërtimi i kapaciteteve

Read More

Qytetarët në politikë

Informatat e përgjithshme Titulli i projektit: „Qytetarët në politikë” Kohëzgjatja: 6 muaj Periudha e zbatimit: 15 korrik 2021 Mbështetur nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, OPEN 2021 Statusi: Në realizim Qëllimet e projektit Nisma e propozuar ka për

Read More

Granti për zhvillim organizativ

Informatat e përgjithshme Titulli i projektit: „GRANTI PËR ZHVILLIM ORGANIZATIV” Kohëzgjatja: 6 muaj Data e fillimit: 1 shtator 2022 Financohet nga: Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) Statusi: Në realizim Qëllimi i projektit Qendra për Veprime Sociale Afirmative (CASA) ka zhvilluar mekanizma të

Read More
Top