Projektet/Diversiteti kulturor dhe etnikArchive

Fuqizimi i dialogut shoqëror në Kosovë

Informatat e përgjithshme Titulli: Fuqizimi i dialogut shoqëror në Kosovë Kohëzgjatja: 12 muaj Data e fillimit: 1 dhjetor 2022 Financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS Qëllimet e projektit Qëllimet kryesore të projektit janë promovimi i

Read More
Top