fbpx

Projektet/Diversiteti kulturor dhe etnikArchive

ArtSphere: Diversifikimi i peizazhit social përmes artit

Informacionet të pergjithshme Titulli i projektit: ArtSphere: Diversifikimi i Peizazhit Social Përmes Artit Kohëzgjatja: 8 muaj Periudha e zbatimit: 1 Prill – 30 Nëntor 2023 Përkrahur nga: Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë Partnerët zbatues: OJQ Integra dhe Barabar Center

Read More

Qendra Barabar

Informacionet të pergjithshme Emri i projektit: Qendra Barabar Kohëzgjatja: 11 muaj Periudha e zbatimit: 15 korrik 2023 – 15 qershor 2024 Partner implementues: OJQ Integra Përkrahur nga: UNMIK Statusi: Në proces Objektivat e projektit Pavarësisht nga më shumë se 20

Read More

Fuqizimi i dialogut shoqëror në Kosovë

Informatat e përgjithshme Titulli: Fuqizimi i dialogut shoqëror në Kosovë Kohëzgjatja: 12 muaj Data e fillimit: 1 dhjetor 2022 Financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS Qëllimet e projektit Qëllimet kryesore të projektit janë promovimi i

Read More