Projektet/Politikat AfirmativeArchive

Zgjimi lokal!

Zgjimi lokal! Projektet/Politikat Afirmative Informata të përgjithshme Emri i projektit: Nisma e zgjimit lokal Kohëzgjatja: 18 muaj Data e fillimit: 01.09.2022 Mbështetur nga: European Endowment for Democracy Statusi: në vazhdim Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit është ndërtimi i kapaciteteve

Read More

Qytetarët në politikë

Informatat e përgjithshme Titulli i projektit: „Qytetarët në politikë” Kohëzgjatja: 6 muaj Periudha e zbatimit: 15 korrik 2021 Mbështetur nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, OPEN 2021 Statusi: Në realizim Qëllimet e projektit Nisma e propozuar ka për

Read More

Granti për zhvillim organizativ

Informatat e përgjithshme Titulli i projektit: „GRANTI PËR ZHVILLIM ORGANIZATIV” Kohëzgjatja: 6 muaj Data e fillimit: 1 shtator 2022 Financohet nga: Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) Statusi: Në realizim Qëllimi i projektit Qendra për Veprime Sociale Afirmative (CASA) ka zhvilluar mekanizma të

Read More

E fuqizojmë aktivizmin lokal

Qytetarët aktivë që luftojnë për të drejtat e tyre, monitorojnë sesi përfaqësuesit e pushtetit i kryejnë funksionet e tyre ose i përmirësojnë mangësitë në ofrimin e shërbimeve institucionale, janë parakusht për një shoqëri të shëndetshme dhe demokratike. Prandaj, fuqizimi i

Read More

Zgjimi lokal!

Qytetarët e angazhuar përbëjnë shtyllën kurrizore të një shoqërie demokratike dhe të qëndrueshme. Kjo nuk duhet diskutuar. Me mbështetjen e Fondit Evropian për Demokraci, në 18 muajt e ardhshëm, OJQ CASA do të punojë drejtpërdrejt me iniciativat në nivel lokal

Read More
Top