fbpx

PublikimetArchive

Barabar Parimet

Shkarkojeni versionin në gjuhën angleze këtu Shkarkojeni versionin në gjuhën serbe këtu Shkarkojeni versionin në gjuhën shqipe këtu Shkarkojeni versionin në gjuhën turk këtu Shkarkojeni versionin në gjuhën boshnjak këtu Shkarkojeni versionin në gjuhën romak këtu

Read More

Qytetarët në politikë

Qytetarët në politikë Hulumtimi Qytetarët në politikë Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është analiza e praktikave dhe modaliteteve ekzistuese të aktivizmit politik brenda komunitetit serb në Kosovë. Në kontekstin e hulumtimit, nocioni aktivizmi politik është interpretuar si proces i mbrojtjes

Read More

Fjalët të cilave nuk u nevojitet përkthimi

Autorët: Nora Bezera, Ines Aloviq (Ines Aljović), Miodrag Marinkoviq (Miodrag Marinković) Publikimi “Leksikon i fjalëve të cilave nuk u nevojitet përkthimi” i rendit më shumë se 450 fjalë që përdoren edhe në gjuhën serbe, edhe në atë shqipe, e jep

Read More
Top