fbpx

PublikimetArchive

MIGRIMI I TË RINJVE NGA KOSOVA

Rasti studimor para jush është rezultat i një analize të thellë të problemit të migrimit të të rinjve, i cili njihet si problem i rëndësishëm brenda komunitetit serb në Kosovë. Migrimet sporadike të të rinjve ekzistojnë brenda çdo gjenerate, por

Read More

Barabar Parimet

Shkarkojeni versionin në gjuhën angleze këtu Shkarkojeni versionin në gjuhën serbe këtu Shkarkojeni versionin në gjuhën shqipe këtu Shkarkojeni versionin në gjuhën turk këtu Shkarkojeni versionin në gjuhën boshnjak këtu Shkarkojeni versionin në gjuhën romak këtu

Read More

Qytetarët në politikë

Qytetarët në politikë Hulumtimi Qytetarët në politikë Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është analiza e praktikave dhe modaliteteve ekzistuese të aktivizmit politik brenda komunitetit serb në Kosovë. Në kontekstin e hulumtimit, nocioni aktivizmi politik është interpretuar si proces i mbrojtjes

Read More