PublikimetArchive

Qytetarët në politikë

Qytetarët në politikë Hulumtimi Qytetarët në politikë Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është analiza e praktikave dhe modaliteteve ekzistuese të aktivizmit politik brenda komunitetit serb në Kosovë. Në kontekstin e hulumtimit, nocioni aktivizmi politik është interpretuar si proces i mbrojtjes

Read More

Fjalët të cilave nuk u nevojitet përkthimi

Autorët: Nora Bezera, Ines Aloviq (Ines Aljović), Miodrag Marinkoviq (Miodrag Marinković) Publikimi “Leksikon i fjalëve të cilave nuk u nevojitet përkthimi” i rendit më shumë se 450 fjalë që përdoren edhe në gjuhën serbe, edhe në atë shqipe, e jep

Read More
Top