fbpx

Ekipi ynë

Ekipi për zbatim

OJQ CASA

15929828353885_miodrag_miki_marinkovi___foto_privatna_arhiva___ccexpress (2)

Miodrag Miki Marinkoviq

DREJTOR EKZEKUTIV

Miodrag Marinkoviq është një nga aktivistët më të njohur civil nga komuniteti i serbëve të Kosovës dhe autor i disa studimeve, dokumenteve politike dhe programeve civile të shquara në fushën e të drejtave të komuniteteve, pajtimit, zhvillimit social etj. Më 31 maj të vitit 2021, Kuvendi i Qendrës për Veprime Sociale Afirmative e emëroi z. Marinkoviq si drejtor ekzekutiv të organizatës me mandat dy vjeçar dhe ia besoi detyrën që të drejtojë zhvillimin e organizatës duke i ngritur kapacitetet e saj të brendshme dhe duke e pozicionuar organizatën në skenën qytetare në Kosovë duke zhvilluar lidhje funksionale me palët e interesuara.

Jellena Cvetanoviq

KOORDINATORE E PROGRAMIT

Zonja Cvetanoviq është një aktiviste civile shumëvjeçare, me dy dekada përvojë pune në fushën e mediave, të angazhimit civil dhe barazisë gjinore. Ajo ka punuar për organizata të ndryshme të shoqërisë civile dhe kompani zhvillimore amerikane në Kosovë përmes projekteve të ndryshme të mbështetura nga USAID-i. Mbështet edukimin teknik dhe programor të grave, minoriteteve dhe grupeve të margjinalizuara.

Untitled design (60) (1)

Stefan Kallaba

MENAXHER I PROJEKTIT

Stefan Kallaba është ekolog i ri dhe inxhinier pyjor. Ai ka qenë shoqërisht aktiv në sektorin e OJQ-ve në Kosovë për më shumë se 10 vjet, kryesisht në projekte që përfshijnë dhe fuqizojnë grupet sociale të margjinalizuara. Përvoja e tij në projekte që kanë të bëjnë me personat me aftësi të kufizuara, sipërmarrjen sociale, refugjatët, komunitetin rom do të sjellë energji të freskët dhe një qasje të re në detyrat e projektit.

Maksim Aksiq

HULUMTUES JUNIOR

Maksim Aksiq është student i ri i Fakultetit të Shkencave Politike dhe studiues i ardhshëm i politikës nga komuniteti i serbëve të Kosovës. Këto janë pikërisht kapacitetet që mungojnë në kuadër të sektorit civil që i përfaqëson interesat e komunitetit të serbëve të Kosovës. Rritja e kapaciteteve të z. Aksiq për të kontribuar në punën e organizatës, përmes rishikimit dhezhvillimit të politikave afirmative lidhur me të drejtat dhe liritë e komunitetit të serbëve të Kosovës, është një burim i vlefshëm i organizatës.

Nora Bezera

GJUHËTARE/ PËRKTHYESE

Zonja Nora Bezera është gjuhëtare dhe përkthyese profesioniste e cila është konsulente e jashtme në CASA. Ajo ka një diplomë master në gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Beogradit dhe ka përvojë në përkthim në Gjykatën Kushtetuese në Prishtinë, Kosovë. Edukimi dygjuhësor, përsosmëria arsimore dhe etika skrupuloze e punës e dallojnë zonjën Bezera si një nga përkthyeset/ interpretueset më të dalluara për gjuhë serbe/ shqipe në Kosovë, që i mundëson organizatës t’i arrijë standardet e larta në komunikim në të dyja gjuhët zyrtare në Kosovë.

Untitled design (60) (1)

Natasha Denoviq

MENAXHERE FINANCIARE

Zonja Natasha Denoviq është një kontabiliste e avancuar me pothuajse një dekadë përvojë në menaxhimin financiar të organizatave jofitimprurëse në Kosovë dhe rajon. Zonja Denoviq shquhet pikërisht për aftësitë e nevojshme për pozicionin që e kryen, përpikmërinë, durimin, saktësinë dhe vëmendjen ndaj detajeve. Këto aftësi përkthehen në menaxhim financiar të përsosur të punëve të organizatës.

IMG-21b30ab0843e2d03772a889ce779ed10-V

Stefan Petkoviq

KOORDINATOR PËR KOSOVËN LINDORE DHE QENDRORE

Zoti Petkoviq është një aktivist i ri civil nga Ropotovë, komuna e Ranillugut. Qëndrimi proaktiv dhe lëvizshmëria e përshtatshme në komunitetet joshumicë në jug të lumit Ibër e kualifikojnë zotin Petkoviq për pozitën e koordinatorit, kurse aftësitë e tij paraqesin një avantazh të madh zbatues të organizatës. Zoti Petkoviq është përgjegjës për koordinimin e aktiviteteve të CASA-s në komunitetet joshumicë në jug të lumit Ibër, duke përfshirë komunat e Ranillugut, Kllokotit, Kamenicës, Novobërdës, Graçanicës, Shtërpcës etj.

Dusica1-min

Dushica Joviçiq

HULUMTUESE

Dushica ka lindur në Prishtinë. I ka kryer studimet Bachelor dhe Master në Sociologji (fusha e ngushtë: Metodologjia e Shkencave Shoqërore). Ajo iu bashkua ekipit të CASA-s në fillim të vitit 2023 si hulumtuese, me qëllim që me punën e saj të kontribuojë në kuptimin e realitetit kompleks në Kosovë. Beson se aftësitë e mprehta analitike, të menduarit kritik dhe të kuptuarit janë themeli i çdo kërkimi cilësor.

Location

Čika Jovina 15
Severna Mitrovica 

Our hours

09:00 AM – 17:00 PM
Monday – Friday

© Copyright 2021 NGO Casa  by DS * All Rights Reserved