fbpx

Interesat e Serbëve në Kosovë në Procesin e Normalizimit të Marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës

CASA (Qendra për Veprime Afirmative Shoqërore) prezantoi raportin e saj kryesor me titullin “Interesat e Serbëve në Kosovë në Procesin e Normalizimit të Marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës” në Qendrën e Energjisë Civile (CEC) në Graçanicë. Hulumtimi i gjerë, i kryer gjatë muajve të fundit, kishte për qëllim të ndriçonte interesat themelore të komunitetit serb në Kosovë gjatë negociatave të vazhdueshme për normalizimin e marrëdhënieve ndërmejt Beogradit dhe Prishtinës.

Ky zhvillim i rëndësishëm pa dyshim do të ndikojë në perspektivën afatgjatë të komunitetit serb në Kosovë. Studimi ka trajtuar një gamë të gjerë të çështjeve kritike, duke përfshirë sigurinë, ruajtjen e trashëgimisë kulturore, zhvillimin ekonomik dhe, në fund të fundit, Asociacionin e Komunave Serbe, duke ofruar një seri të plotë të kompetencave të nevojshme për të mbajtur këtë organizatë.

Prezantimi i raportit paraqiti një ekip autorësh, duke përfshirë Miodrag Miki Marinkoviq, drejtor ekzekutiv i OJQ-së CASA; Stefan Surliq, asistent në Fakultetin e Shkencave Politike; dhe Milica Andriq-Rakiq, Hulumtuese në Iniciativën e Re Sociale. Të pranishmit e shquar përfshinin përfaqësues nga komuniteti lokal, media, organizata civile dhe përfaqësues diplomatikë ndërkombëtarë.

Raporti ynë gjithëpërfshirës tashmë është në dispozicion në gjuhën shqipe dhe mund të gjendet këtu.

Ky projekt mori mbështetje të vlefshme nga Ambasada Britanike në Kosovë dhe u zbatua me sukses ndërmjet janarit dhe shtatorit 2023.