fbpx

Poetët e rinj të Kosovës – trashëgimia kulturore në zhvillim

Autorët: Nora Bezera, Maksim Aksić (Maksim Aksiq), Srđan Simonović (Srgjan Simonoviq), Driton Sefedini, Tamara Stanković (Tamara Stankoviq)

Publikimi: “Poetët e rinj të Kosovës – trashëgimia kulturore në zhvillim“

Përshkrimi:  Edicioni i poezive “Poetët e rinj të Kosovës – trashëgimia kulturore në zhvillim” është pjesë e projektit Aktiviteti për pajtim dhe transformim të konflikteve, i cili zbatohet nga Community Building Mitrovica, e mbështetet nga populli amerikan përmes USAID-it në Kosovë. Këtë përmbledhje poezish e kanë krijuar autorët serbë, shqiptarë dhe goranë, ndër të cilët janë: Nikollina Shapiq (Nikolina Šapić), Stefan Petkoviq (Stefan Petković), Ellma Sellimi (Elma Selimi), Mirjana Simiq (Mirjana Simić), Alleksandar Kasalloviq (Aleksandar Kasalović), Agon Rexhepi, Ilaz Hajra Lumi, Oriada Dajko, Përparim Blakaj dhe Qëndrim Çerkini.

Është e nevojshme të sigurohet arritja e programeve për fuqizimin e grave nga komunitetet joshumicë