fbpx

Thirrje për artistët e rinj të artit pamor

Barabar Centre fton të gjithë artistët e rinj të artit pamor të jenë pjesë e projektit ‘ArtSphere’. Objektivi i projektit është të krijojë një mjedis që promovon rritjen dhe njohjen e artistëve të rinj në Kosovë.

Ky projekt parasheh organizimin e një ekspozite shitëse e cila do të kurohet dhe vendoset në hapësirat e Barabar Centre në Hotel Grand, dhe zhvillimin e një ekspozite shitëse online.

Barabar Centre me profesionistët e fushës do të marrin përsipër:

– Selektimin e punimeve artistike

– Kurimin, organizimin, promovimin dhe mirëmbajtjen e ekspozitës fizike dhe online

– Lehtësimin e shitjes së punimeve artistike

Në anën tjetër, të gjitha mjetet do t’i marrin artistët nga shitjet e punimeve të tyre.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë në office@ngocasa.org:

– Fotografitë e deri në tre punimeve (pikturë, skulpturë, fotografi artistike)

– Specifikat e punimeve të dërguara

– CV

Kjo thirrje është e hapur nga data 10 deri 25 maj 2023.

Ky projekt implementohet nga Barabar Centre, Integra dhe Casa, dhe mbështetet nga Swiss Cooperation Office në Kosovë.