fbpx

Barabar inicijativa: Jačanje zajednice i dijalog izgradnje poverenja na Kosovu

Opšte informacije

Naziv projekta: Barabar inicijativa: Jačanje zajednice i dijalog izgradnje poverenja na Kosovu

Trajanje 6 meseci

Datum početka: 15. decembar 2022

Implementiran u partnerstvu sa: INTEGRA Priština

Finansira: Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu – UNMIK

Status: U toku

 

Ciljevi projekta

Barabar inicijativa je projekat koji ima za cilj stvaranje zajedničkog prostora za dijalog i aktivnosti koje vode ka izgradnji poverenja na Kosovu. Služiće kao centar za profesionalne, društvene i kulturne interakcije između vršnjačkih grupa iz svih zajednica u regionu, sa ciljem promovisanja i podrške trajnog mira. Osnivanje Centra će uključivati višestruki proces koji zahteva učešće različitih zainteresovanih strana. Ovaj projekat ima za cilj da obezbedi osnovu za takvo održivo angažovanje na dva načina: uspostavljanjem osnovne infrastrukture i operacionalizacija prostora za dijalog i mobilisanjem relevantnih aktera i njihove stručnosti da razviju set principa koji ocrtavaju novi pristup izgradnji poverenja na Kosovu.

Projekat implementira NVO CASA u saradnji sa NVO INTEGRA. NVO CASA ima dugogodišnje iskustvo i rezultate u dinamici izgradnje poverenja na Kosovu, a partnerstvo između dve nevladine organizacije ima dugu istoriju uspešne saradnje.

 

Rezultati projekta

Na Kosovu, relevantni akteri i kreatori mišljenja iz različitih zajednica aktivno učestvuju u javnom dijalogu kako bi poboljšali poverenje i saradnju kroz primenu principa o izgradnji poverenja i međuetničkom dijalogu.

Kao rezultat ovog napora, očekuju se sledeći rezultati:

  1. Multietnički Barabar tim će moći da upravlja Centrom na njegovoj privremenoj lokaciji,
  2. Zainteresovane strane će biti formalno i aktivno uključene u diskusije o prioritetima izgradnje poverenja i
  3. Principi izgradnje poverenja će se zajednički razvijati i deliti sa medijima, relevantnim donosiocima odluka i drugim relevantnim akterima kroz delotvorne napore na terenu.

 

 

 

Top