MogućnostiArchive

Poziv za stažiranje

Nevladina organizacija Centar za Afirmativne društvene Akcije – CASA iz Kosovske Mitrovice poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na otvoreni poziv za stažiranje. Prilika da se nauče veštine korisne u sve važnijem nevladinom sektoru, uključujuċi pisanje i upravljanje projektima,

Read More
Top