OpštaArchive

CASA potpisuje sporazum o saradnji sa Kosovom 2.0

Centar za afirmativne društvene akcije pokreće novi projekat čiji je cilj podizanje javne svesti i razumevanja potreba osoba sa invaliditetom. Kampanja projekta #seetheworldthroughoureyes nastoji povećati svest javnosti i donosilaca odluka o položaju i preprekama sa kojima se osobe sa invaliditetom

Read More

Umetnost u posredovanju – publikacija

Direktor Centra za afirmativne društvene akcije – CASA, gospodin Miodrag Miki Marinković, bio je jedan od autora publikacije Umetnost u mirovnoj medijaciji. Ova publikacija rezimira projekat Umetnost u posredovanju, koji je realizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske, a koji istražuje približavanje

Read More

Prvi godišnji sastanak CASA Savetodavnog veća

Centar za Afirmativne društvene akcije, uspešno je okončao process formiranja Savetodavnog veća organizacije i obeležio ovaj značajan trenutak u razvoju organizacije, zajedničkim sastankom CASA Veċa. To je bila prva prilika za članove Veća da se međusobno upoznaju ali i čuju

Read More
Top