fbpx

Projekti/Afirmativne PolitikeArchive

Lokalno buđenje!

Opšte informacije Naziv projekta: Inicijativa lokalnog buđenja Trajanje: 18 meseci Datum početka : 01.09.2022. Podržava: Evropska zadužbina za demokratiju Status: u toku Cilj projekta: Cilj projekta je izgradnja kapaciteta i resursa organizacije potrebnih za aktivan i samostalan rad na povećanom

Read More

Grant za organizacioni razvoj

Program: Angažovanje za zajedničko delovanje – EJA Kosovo Opšte informacije Naziv projekta: „GRANT ZA ORGANIZACIONI RAZVOJ” Trajanje: 6 meseci Datum početka: 01. septembar 2022 Finansira: Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) Status: U toku Cilj projekta Centar za afirmativne društvene

Read More

Kampanja #pogledajtesvetnašimočima

Opšte informacije Naziv projekta: Kampanja  #pogledajtesvetknašimočima Trajanje: 5 meseci Period implementacije: 04.01. – 30.08.2020 Realizuje Centar za afirmativne društvene akcije Podržava: Kosovo 2.0 RDN 2.0 Status: u toku Ciljevi projekta: Projekat ima za cilj podizanje svesti šire javnosti i donosilaca

Read More

Građani u politici

Generalne informacije Naziv projekta: Građani u politici Trajanje: 6 meseci Period implementacije: 15 Jul 2021 Implementiran u partnerstvu sa: Humani Centar Mitrovica Podržano od strane: Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo, OPEN 2021 Status: u toku  Ciljevi projekta Predložena inicijativa ima

Read More
Top