Projekti/Afirmativne PolitikeArchive

Kampanja #pogledajtesvetnašimočima

Opšte informacije Naziv projekta: Kampanja  #pogledajtesvetknašimočima Trajanje: 5 meseci Period implementacije: 04.01. – 30.08.2020 Realizuje Centar za afirmativne društvene akcije Podržava: Kosovo 2.0 RDN 2.0 Status: u toku Ciljevi projekta: Projekat ima za cilj podizanje svesti šire javnosti i donosilaca

Read More

Građani u politici

Generalne informacije Naziv projekta: Građani u politici Trajanje: 6 meseci Period implementacije: 15 Jul 2021 Implementiran u partnerstvu sa: Humani Centar Mitrovica Podržano od strane: Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo, OPEN 2021 Status: u toku  Ciljevi projekta Predložena inicijativa ima

Read More
Top