Projekti/Kulturološke i Etničke RaznolikostiArchive

Jačanje društvenog dijaloga na Kosovu

Opšte informacije Naslov: Jačanje društvenog dijaloga na Kosovu Trajanje: 12 meseci Datum početka: 1. decembar 2022 Finansiran od strane: Kosovske fondacije za otvoreno društvo – KFOS Status: u toku   Ciljevi projekta Glavni ciljevi projekta su promovisanje socijalne kohezije na

Read More

Mladi pesnici Kosova – kulturno nasleđe u stvaranju

Opšte informacije Naziv projekta: “Mladi pesnici Kosova – stvaranje kulturne baštine” Trajanje: 3 meseca Datum početka: 5. oktobar 2022 Finansira: NVO Community Building Mitrovica (CBM) u okviru USAID-ove aktivnosti za pomirenje i transformaciju sukoba (RCT) Status: U toku Cilj projekta

Read More

Projekat kome nije potreban prevod

Opšte informacije o projektu: Naslov: Projekat kome nije potreban prevod Trajanje: 6 meseci Datum započinjanja: 15 Jun 2021 Implementiran u partnerstvu sa: MAG Mlada Aktivna Gračanica Finansiran od strane: UNDP uz podršku kancelarije Evropske Unije na Kosovu Status: u toku

Read More
Top