Projekti/Kulturološke i Etničke RaznolikostiArchive

Projekat kome nije potreban prevod

Opšte informacije o projektu: Naslov: Projekat kome nije potreban prevod Trajanje: 6 meseci Datum započinjanja: 15 Jun 2021 Implementiran u partnerstvu sa: MAG Mlada Aktivna Gračanica Finansiran od strane: UNDP uz podršku kancelarije Evropske Unije na Kosovu Status: u toku

Read More
Top