fbpx

PublikacijeArchive

MIGRACIJE MLADIH SA KOSOVA

Studija slučaja koja je pred vama predstavlja rezultat dubinske analize problema migracije mladih koja je prepoznata kao značajan problem u okviru srpske zajednice na Kosovu. Sporadične migracije mladih postoje u okviru svake generacije, međutim novina u ovom slučaju, i to

Read More

Rečnik reči kojima nije potreban prevod, II izdanje

Autori: Nora Bezera, Marija Orović Drugo izdanje publikacije “Rečnik reči kojima nije potreban prevod“ objedinjuje preko 450 pojmova koji su zajednički i srpskom i albanskom jeziku. Takođe pruža kontekst za etimologiju i istorijsko poreklo izbora reči preuzetih iz Rečnika i

Read More

Barabar Principi

Preuzmite englesku verziju ovde Preuzmite srpsku verziju ovde Preuzmite albansku verziju ovde Preuzmite tursku verziju ovde Preuzmite bošnjačku verziju ovde Preuzmite romsku verziju ovde

Read More

KPRR- povećan pristup prema nevećinskim zajednicama

Ovaj dokument predstavlja hitne i dostupne mere i akcije koje treba uključiti u Akcioni plan Kosovskog programa za rodnu ravnopravnost (KPRR) kao vodeću rodnu politiku. Pored toga, dokument naglašava i nedostatke KPRR-a u zadovoljavanju potreba nevećinskih zajednica tako što ističe

Read More

Mladi pesnici Kosova-kulturno nasleđe u stvaranju

Autori: Nora Bezera, Maksim Aksić, Srđan Simonović, Driton Sefedini, Tamara Stanković Publikacija: “Mladi pesnici Kosova – kulturno nasleđe u stvaranju“ Opis:  Edicija pesama “Mladi pesnici Kosova – kulturno nasleđe u stvaranju”, predstavlja deo projekta Aktivnost za pomirenje i transformaciju sukoba,

Read More