fbpx

PublikacijeArchive

Barabar Principi

Preuzmite englesku verziju ovde Preuzmite srpsku verziju ovde Preuzmite albansku verziju ovde Preuzmite tursku verziju ovde Preuzmite bošnjačku verziju ovde Preuzmite romsku verziju ovde

Read More

Mladi pesnici Kosova-kulturno nasleđe u stvaranju

Autori: Nora Bezera, Maksim Aksić, Srđan Simonović, Driton Sefedini, Tamara Stanković Publikacija: “Mladi pesnici Kosova – kulturno nasleđe u stvaranju“ Opis:  Edicija pesama “Mladi pesnici Kosova – kulturno nasleđe u stvaranju”, predstavlja deo projekta Aktivnost za pomirenje i transformaciju sukoba,

Read More

Reči kojima nije potreban prevod

Autori: Nora Bezera, Ines Aljović, Miodrag Marinković Publikacija: Leksikon reči kojima nije potreban prevod Publikacija „Leksikon reči kojima nije potreban prevod“ sortira više od 450 reči koje se koriste i u srpskom i u albanskom jeziku daje kontekst i istorijsko

Read More

Građani u Politici

Istraživanje Građani u Politici Glavni cilj ovog istraživanja je analiza postojećih praksi i modaliteta političkog aktivizma unutar srpske zajednice na Kosovu. U kontekstu istraživanja, pojam politički aktivizam je tumačen kao proces zaštite interesa građana kroz angažovanje u političkim partijama ili

Read More
Top