PublikacijeArchive

Reči kojima nije potreban prevod

Autori: Nora Bezera, Ines Aljović, Miodrag Marinković Publikacija: Leksikon reči kojima nije potreban prevod Publikacija „Leksikon reči kojima nije potreban prevod“ sortira više od 450 reči koje se koriste i u srpskom i u albanskom jeziku daje kontekst i istorijsko

Read More

Građani u Politici

Istraživanje Građani u Politici Glavni cilj ovog istraživanja je analiza postojećih praksi i modaliteta političkog aktivizma unutar srpske zajednice na Kosovu. U kontekstu istraživanja, pojam politički aktivizam je tumačen kao proces zaštite interesa građana kroz angažovanje u političkim partijama ili

Read More
Top