fbpx

Građani u politici

Generalne informacije

Naziv projekta: Građani u politici
Trajanje: 6 meseci
Period implementacije: 15 Jul 2021
Implementiran u partnerstvu sa: Humani Centar Mitrovica
Podržano od strane: Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo, OPEN 2021
Status: u toku 

Ciljevi projekta

Predložena inicijativa ima za cilj da analiza postojeće prakse političkog delovanja unutar srpske zajednice na Kosovu sa posebnim fokusom na odnos/aspiracije i modalitete uključivanja građana u političke procese kao i odnosu nosioca vlasti prema takvim inicijativama. 

Istraživanje sa radnim nazivom „Građani u politici“ imaće za cilj da utvrdi: 

  • Stav (odnos) građana prema učešću u političkim procesima (partijsko delovanje, izborni aktivizam) ili aktivnom građanskom delovanju u saradnji sa političkim predstavnicima (praktične politke, razvojne strategije, lokalne politke u zaštiti interesa građana ili ranjivih društvenih grupa. 
  • Ulogu organizacija civilnog društva prema političkim akterima, donosiocima odluka, njihov kapacitet da kreiraju praktične politike i zakonska rešenja, kao I njihovu sposobnost da u saradnji sa građanima zastupaju ciljane promene u interakciji sa političkim predstavnicima. 
  • Na kraju, istraživanje će se baviti I odnos političkim predstavnika prema ambiciji građana I organizacija civilnog društva da aktivno učestvuju u političkim procesima. 

Očekivani rezultati: 

1. Izrađeni izveštaj pruža osnovni uvid u glavne procese, prakse uključivanja građana u politički život srpske zajednice na Kosovu.

2. Podignut stepen znanja i svesti o nedostacima i prazninama koje se javljaju u demokratskim procesima političkog udruživanja  kroz koje individualci postaju legitimni predstavnici zajednice.

3. Podignuta svest o institucijalnoj odgovornosti vršioca javnih funkcija kao i o neophodnosti otvorenog dijaloga sa pripadnicima zajednice.

Publikacije i izveštaji: 

  • Publikacija 
  • Konačni izveštaj  
  • Ostalo
Top