Pogledaj svet našim očima – žene sa invaliditetom u nevećinskim zajednicama

Opšte informacije

Naziv projekta: „ Pogledaj svet našim očima – žene sa invaliditetom u nevećinskim zajednicama”
Trajanje: 5 meseci
Datum početka: 01. septembar 2022
Finansira:  Fond za razvoj zajednica (CDF)
Status: U toku

Cilj projekta

  • Predloženi projekat ima za cilj da proširi društveno razumevanje o pravima žena sa invaliditetom koje žive u nevećinskim zajednicama na Kosovu. Tačnije, dele opšte izazove sa kojima se žene i OSI suočavaju na Kosovu bez obzira na njihovu etničku pripadnost (rodni stereotipi, konkurentno tržište rada, visok nivo nezaposlenosti, stigma, pasivni institucionalni stavovi, itd.)
  • Podizanje svesti šire javnosti i donosilaca odluka o položaju i preprekama sa kojima se žene sa invaliditetom u nevećinskim zajednicama suočavaju u svakodnevnom životu

Glavne aktivnosti

  • Produkcija kratkih video zapisa
  • Kampanja podizanja svesti javnosti

Rezultati projekta

  • Povećati javnu svest i razumevanje potreba žena sa invaliditetom kao izuzetno ranjive društvene grupe
  • Povećati socijalni dijalog o akcijama potrebnim za omogućavanje potpune socijalne inkluzije žena sa invaliditetom
  • Povećati svest donosioca odluka i organizacija civilnog društva o prazninama u uslugama koje se nude osobama sa invaliditetom
  • Mediji u nevećinskim zajednicama će povećati društveno odgovorno izveštavanje
Top