fbpx

Projekat kome nije potreban prevod

Opšte informacije o projektu:

Naslov: Projekat kome nije potreban prevod
Trajanje: 6 meseci
Datum započinjanja: 15 Jun 2021
Implementiran u partnerstvu sa: MAG Mlada Aktivna Gračanica
Finansiran od strane: UNDP uz podršku kancelarije Evropske Unije na Kosovu
Status: u toku

Ciljevi projekta 

Opšti cilj je promovisanje nematerijalne kulturne baštine kosovskih zajednica kao pokretača
međuetničke suradnje, poverenja, poštovanja i stabilnog društva. To će se postići nizom aktivnosti
osmišljenih da:

– uključie mlade različitih etničkih pripadnosti u društvenu interakciju i aktivnosti koje promovišu međukulturnu jezičku pismenost

– stvore povoljno okruženje za učenje za mlade različitog pola, etničke pripadnosti, društvenog statusa
itd. u kojem se kulturne razlike i sličnosti promatraju kao  društveno bogatstvo

Ciljani rezultati 

Poseban skup aktivnosti osmišljen je kako bi se postigli sljedeći rezultati:
Povećane mogućnosti za mlade ljude s Kosova da se uključe u međuetničke društvene interakcije i aktivnosti koje promovišu etničku toleranciju i saradnju.
Povećane mogućnosti za mlade ljude, umetnike, građanske aktiviste, studente društvenih studija da se uključe u aktivnosti koje promovišu kulturnu raznolikost Kosova i jezičnu pismenost
Povećanje izloženosti opšte javnosti na Kosovu narativima koji promovišu kulturno i etničko uvažavanje.

Top