fbpx

Solidarnost u praksi: Kosovska inkluzivna mreža kao podrška osobama sa invaliditetom iz nevećinskih zajednica

Kosovska inkluzivna mreža (KIN), koalicija organizacija iz nevećinskih zajednca posvećenih zaštiti prava osoba sa invaliditetom na Kosovu, predstavljena je juče u Barabar centru u Prištini.

Koalicija koju čini pet organizacija NVO CASA i NVO Factor iz Mitrovice, Savez slepih iz Gračanice, NVO Primo la tolleranza iz Štrpca i Handikos iz Raniluga, pokušaće da odgovori na probleme i izazove sa kojima se suočava jedna od najugroženijih grupa ljudi na Kosovu.

Direktor NVO CASA Miodrag Marinković ističe da je organizacija koju predvodi krovna organizacija koalicije i da je njena uloga podizanje operativnih kapaciteta, olakšavanje pristupa fondovima i bolja vidiljivost članica koalicije.

“Osobe sa invaliditetom suočavaju se diskriminacijom, stereotipima, stigmatizacijom, sa problemima u dobijanju usluga, jer su njihove potrebe široke i raznolike. Međutim, kada govorimo o osobama sa invaliditetom iz srpske zajednice, tu dodajemo čitav niz novih problema koji su karakteristični za njih, tj. za nas kao nevećinsku zajednicu. Tu su problemi sa dualizmom institucija, problemi sa dobijanjem potrebne dokumentacije, problemi sa pristupom informacijama zbog jezika i sloboda kretanja”, ističe Marinković.

Prema rečima zamenice direktora Handikos-a u Ranilugu Mikice Đurić udruživanje organizacija je neophodno kako bi se osobama sa invaliditetom pružila neophodna institucionalna zaštita, a samim tim i poboljšao životni standard.

“U našoj lokalnoj samoupravi u Ranilugu nijedna osoba sa invaliditetom nije zapošljena, nažalost ni u privatnim kompanijama koje posluju u našoj opštini”, ističe Đurićeva.

Zamenica direktora NVO Primo la tolleranza Snežana Savić iz Štrpca navodi da je čitava ideja oko koalicije da se pomogne ljudima kojima je to najpotrebnije. Prema njenim rečima u ovom mestu nema usluga personalnog asistenta i nema inkluzije što dovodi do kršenja ljudskih prava.

Kosovsku inkluzivnu mrežu podržao je i direktor Handikos-a Kosova Afrim Malići. On ističe da ljudska prava ne znaju za granice, religiju ili etnički aspekt, i zbog toga ovu koaliciju smatra važnom.

“Važnost umrežavanja i stvaranja koalicije pojačava glas lica sa invaliditetom jer će oni sarađivati bolje, usmeravati probleme u pravcu institucija. Danas lica sa ograničenim sposobnostima dobijaju podršku kroz individualne penzije koja nije dovoljna za mesečne potrebe”, zaključuje Malići.

Predstavnici kolacije odgovarajući na pitanja velikog broja prisutnih građana, članova nevladinih i međunarodnih organizacija, kao i medija govorili su o teškom ekonomskom položaju osoba sa invaliditetom, i smatraju da rešenje leži u upošljavanju ovih lica u privatnom sektoru.

Osnivanje Kosovske inkluzivne mreže pomogla je Kanadska ambasada na Kosovu u sklopu CFLI programa.