fbpx

Umetnost u posredovanju – publikacija

Direktor Centra za afirmativne društvene akcije – CASA, gospodin Miodrag Miki Marinković, bio je jedan od autora publikacije Umetnost u mirovnoj medijaciji. Ova publikacija rezimira projekat Umetnost u posredovanju, koji je realizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske, a koji istražuje približavanje umetnosti i mirovnog posredovanja. Ono prati višestruke susrete koji su se desili između umetničkih i kulturnih praktičara, psihologa, medijatora i diplomata uključenih u procese posredovanja, i destiluje nalaze koji su nastali na taj način. Pored toga, uključuje seriju istraživačkih radova o umetnosti u mirovnom posredovanju iz različitih perspektiva, neki su akademski, a drugi potiču iz iskustva na terenu.

Poglavlje pod nazivom: Posredovanje kao prevod – Razmišljanja o EU dijalogu između Prištine i Beograda iz perspektive Mitrovčana, odnosi se na lična iskustva i razmišljanja dvojice praktičara mirovnog dijaloga, Miodraga Marinkovića i Olivijea Hinera, o sukobu na Kosovu. Fokusirani na podeljeni i sporni region Mitrovice na severu Kosova, autori ocrtavaju ključne karakteristike sukoba; podvlače potrebu da se bolje povežu zvanični pregovarački procesi sa lokalnim inicijativama  i pričaju o načinima na koje se umetnost i kultura mogu iskoristiti.
Kompletna publikacija se može naći na: https://vvv.art-in-mediation.ch/resources