децембар 2021Archive

Podrška lokalnom preduzetništvu – Pčelari u Gračanici

Opšte informacije o projektu:  Naslov: Podrška lokalnom preduzetništvu – Pčelari u Gračanici Trajanje: 12 meseci Datum započinjanja: Maj 2021 Implementiran u partnerstvu sa: Udruženje Pčelara Gračanica Finansiran od strane: lokalna inicijativa Status: u toku  Opšti cilj projekta: podrška privatnom sektoru

Read More

Podrška lokalnom preduzetništvu – Pčelari u Gračanici

NVO CASA je započela program podrške privatnom sektoru u lokalnim zajednicama koji za cilj ima da razvojem lokalnih potencijala, konkurentnosti i prilagođavanju realnim tržišnim potrebama, omoguċi poveċanje prihoda i broj radnih mesta u ruralnim sredinama neveċinskih zajadnica širom Kosova. Prva

Read More
Top