fbpx

SAVETODAVNO VEĆE CASA

Mi smo zastupnici naših interesa

O Savetodavnom VeĊu

Mandat / sastav

Sa ciljem povećanja sopstvenih kapaciteta u predstavljanju istinskih interesa građana i pospešivanju njihovog učešċa u inicijativama koje štite te interese, Centar za Afirmativne Društvene Akcije – CASA, razvio je specifičan interni konsultativni mehanizam koji ima za svrhu da omoguċi aktivno uključivanje autentičnih predstavnika Srpske zajednice na Kosovu, mladih buduċih lidera zajednice, u rad organizacije.
Savetodavno Veće čini grupa od 12 mladih ljudi, različitih profesionalnih opredeljenja, sa prebivalištem u neveċinskim sredinama širom Kosova i sa izraženim i ciljanim balansom u rodnoj zastupljenosti. Oni su podeljeni u tri (3) tematske grupe koje reflektuju oblasti (ciljeve) u kojima CASA radi. To su 1) Savet za pravna i pitanja praktičnih politika, 2) Savet za ekonomski i društveni razvoj, 3) Savet za zaštitu kulturnog i etničkog identiteta.

Savet za pravna i pitanja praktičnih politika

262873874_301712308433341_6900747524058518790_m

Milena Petković

Pravnik

Uloga u Savetodavnom Veću CASA: Savetovanje i pomoć u programima koji imaju za cilj jačanje rodne ravnopravnost i pravnu zaštitu polova.

268268767_311327010805204_871308720291548999_mm

Maksim Aksić

Student Fakulteta političkih nauka

Uloga u Savetodavnom Veću CASA: Pomoć i podrška timu u inicijativama koje imaju za cilj razvoj politike i istraživanja.

272030902_330835725520999_1677209851729041303_t

Teodora Tanić

Pravnik na master studijama

Uloga u Savetodavnom Veću CASA: Pravna analiza i istraživanje politika u oblastima koja se tiču prava zajednica.

milena z-09COPY

Milena Zdravković

Lokalni društveno-politički aktivista

Uloga u Savetodavnom Veću CASA: Pomoć i podrška timu u razvoju lokalnih politika i afirmaciji prava.

Savet za ekonomiju i društveni razvoj

264183279_304165348188037_8020180730736344240_n1

Vladimir Vučković

Suosnivača W3 Lab-a i Z1 Tech-a

Uloga u Savetodavnom Veću CASA: Savetovanje i pomoć u programima koji imaju za cilj jačanje lokalnih kapaciteta u IT sektoru i povećanje broja mogućnosti za zapošljavanje mladih.

269784188_314310850506820_597140131521942982_n2

Biljana Radosavljević

Master ekonomista

Uloga u Savetodavnom Veću CASA: Savetovanje i podrška startup inicijativama i pomoć u povećanju mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi u privatnom sektoru.

271769235_326972345907337_3575282284937688509_n4

Petar Đorđević

Aktivista za afirmaciju mladih

Uloga u Savetodavnom Veću CASA: Savetovanje i pomoć u promociji inicijativa koje se odnose na zapošljavanje mladih u ruralnim sredinama.

Savet za zaštitu etničkog identiteta
267658642_308668044404434_7974361720568071965_mm

Milena Redžić Simić

Master Srpskog jezika i književnosti

Uloga u Savetodavnom Veću CASA: Savetovanje i pružanje pomoći timu u inicijativama koje imaju za cilj očuvanje jezičke istorije, jezičkog bogatstva i promovisanje jezičke raznolikosti.

Untitled-6-08 d

Dobrosav Dakić

Kustos u manastiru Visoki Dečani

Uloga u Savetodavnom Veću CASA: Savetovanje i pružanje pomoći timu u inicijativama koje imaju za cilj promovisanje istorijskog, verskog i kulturnog nasleđa i očuvanje identiteta kosovskih Srba.

Untitled-6-06

Stefan Petković

Civilni aktivista

Uloga u Savetodavnom Veću CASA: Pomoć i podrška timu u očuvanju kulture, tradicije i istorije, kao i kontakt sa nevećinskim zajednicama. 

Untitled design (62) (1)

Suzana Marić

Civilni aktivista

Uloga u Savetodavnom Veću CASA: Pomoć i podrška timu u realizaciji programa koji imaju za cilj promociju kulturne različitosti i kulturnog nasleđa.

Mandat

Mandat Savetodavnog Veċa CASA je da usmerava rad i napore organizacije ka istinskim potrebama neveċinskih zajednica I asistira organizaciji u mobilizaciji i uključivanju zajednice u napore da njihovom ispunjenju. Preciznije mandate Savetodavnog Veċa CASA je da:

  • promoviše (I ostvaruje) direktno učešċe zajednice u identifikovanju I prioratizaciji istinskih potreba I njihovom uključivanju u prioritete rada organizacije
  • savetuje/pomaže programskog kancelariji CASA u razvoju programa I inicijativa koje ciljaju istinske potrebe građana I njihove prioritete
  • oblikuje/dopunjava rešenja tih problema koje kreira I zastupa organizacija
  • u saradnji sa CASA učestvuje u zastupanju ciljanih promena, samostalno ili mobilisanjem zajednice

 

Moto Savetodavnog Veċa CASA je “Mi smo zastupnici naših interesa” što implicira aktivnu I primarnu ulogu građana u definisanju I prioratizaciji njihovih potreba.

Lokacija

Čika Jovina 15
Severna Mitrovica 

Radno vreme

09:00 AM – 17:00 PM
Ponedeljak – Petak

© Copyright 2021 NGO Casa  by DS * All Rights Reserved