fbpx

јун 2023Archive

Barabar Principi

Preuzmite englesku verziju ovde Preuzmite srpsku verziju ovde Preuzmite albansku verziju ovde Preuzmite tursku verziju ovde Preuzmite bošnjačku verziju ovde Preuzmite romsku verziju ovde

Read More

KPRR- povećan pristup prema nevećinskim zajednicama

Ovaj dokument predstavlja hitne i dostupne mere i akcije koje treba uključiti u Akcioni plan Kosovskog programa za rodnu ravnopravnost (KPRR) kao vodeću rodnu politiku. Pored toga, dokument naglašava i nedostatke KPRR-a u zadovoljavanju potreba nevećinskih zajednica tako što ističe

Read More