fbpx

KPRR- povećan pristup prema nevećinskim zajednicama

Ovaj dokument predstavlja hitne i dostupne mere i akcije koje treba uključiti u Akcioni plan Kosovskog programa za rodnu ravnopravnost (KPRR) kao vodeću rodnu politiku. Pored toga, dokument naglašava i nedostatke KPRR-a u zadovoljavanju potreba nevećinskih zajednica tako što ističe slabe tačke politike i nudi preporuke za Akcioni plan u jasnom obliku orijentisanom na akcije. Samo prihvatanjem i uvođenjem ovih predloga, te alokacijom napora i resursa, može se doći do nevećinskih zajednica i postići značajan uticaj na poboljšanje njihovog položaja.

Publikaciju možete preuzeti ovde