fbpx

adminArchive

MIGRACIJE MLADIH SA KOSOVA

Studija slučaja koja je pred vama predstavlja rezultat dubinske analize problema migracije mladih koja je prepoznata kao značajan problem u okviru srpske zajednice na Kosovu. Sporadične migracije mladih postoje u okviru svake generacije, međutim novina u ovom slučaju, i to

Read More

Rečnik reči kojima nije potreban prevod, II izdanje

Autori: Nora Bezera, Marija Orović Drugo izdanje publikacije “Rečnik reči kojima nije potreban prevod“ objedinjuje preko 450 pojmova koji su zajednički i srpskom i albanskom jeziku. Takođe pruža kontekst za etimologiju i istorijsko poreklo izbora reči preuzetih iz Rečnika i

Read More

ArtSphere: Diverzifikacija društvenog pejzaža kroz umetnost

Opšte informacije Naziv projekta: ArtSphere: Diverzifikacija društvenog pejzaža kroz umetnost Trajanje: 8 meseci Period implementacije: 1. april – 30. novembar 2023. godine Podržan od: Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu Implementacioni partneri: NVO Integra i Barabar centar Status: U toku

Read More

Ekološka inicijativa

Opšte informacije Naziv projekta: Ekološka inicijativa Trajanje: 9 meseci Period implementacije: 1. april – 31. decembar 2023 Donor: Centar za humanitarni dijalog Status: U toku Ciljevi projekta Projekat je ukorenjen u hitnoj potrebi da se suprotstavi ozbiljnoj i nerešenoj degradaciji

Read More

Centar Barabar

Opšte informacije Naziv projekta: Centar Barabar Trajanje: 11 meseci Period implementacije: 15. jul 2023. – 15. jun 2024. godine Implementacioni partner: NVO Integra Podržava: UNMIK Status: U toku Ciljevi projekta Uprkos tome što je prošlo više od 20 godina od

Read More