fbpx

adminArchive

Prvi godišnji sastanak CASA Savetodavnog veća

Centar za Afirmativne društvene akcije, uspešno je okončao process formiranja Savetodavnog veća organizacije i obeležio ovaj značajan trenutak u razvoju organizacije, zajedničkim sastankom CASA Veċa. To je bila prva prilika za članove Veća da se međusobno upoznaju ali i čuju

Read More

Podrška lokalnom preduzetništvu – Pčelari u Gračanici

Opšte informacije o projektu:  Naslov: Podrška lokalnom preduzetništvu – Pčelari u Gračanici Trajanje: 12 meseci Datum započinjanja: Maj 2021 Implementiran u partnerstvu sa: Udruženje Pčelara Gračanica Finansiran od strane: lokalna inicijativa Status: u toku  Opšti cilj projekta: podrška privatnom sektoru

Read More

Podrška lokalnom preduzetništvu – Pčelari u Gračanici

NVO CASA je započela program podrške privatnom sektoru u lokalnim zajednicama koji za cilj ima da razvojem lokalnih potencijala, konkurentnosti i prilagođavanju realnim tržišnim potrebama, omoguċi poveċanje prihoda i broj radnih mesta u ruralnim sredinama neveċinskih zajadnica širom Kosova. Prva

Read More

Jačanje veza sa zajednicom

U nameri da na samom početku rada uspostavimo čvrste veze sa zajednicom čije interese pretendujemo da štitimo, Upravni Odbor NVO CASA doneo je odluku o formiranju savetodavnog tela koje ċe činiti istaknuti pojedinci iz nevećinskih zajednica širom Kosova, eksperti iz

Read More
Top