fbpx

adminArchive

Fjalori i fjalëve që nuk kanë përkthim

Autorë: Nora Bezera, Marija Orović   Botimi i tretë i ” Fjalorit të fjalëve të cilave nuk u nevojitet përkthimi” mblodhi mbi 400 terma që janë të përbashkët në gjuhën serbe dhe shqipe. Publikimi gjithashtu ka përfshirë 25 tregime që

Read More

Bazë me fraza

Autorë: Nora Bezera, Tamara Stanković   Botimi i parë i fjalorit “Bazë me fraza” përmban mbi 400 fraza të cilët serbët dhe shqiptarët i përdorin në të folurën e përditshme. Fjalori i frazës u krijua në bashkëpunim me akademikë nga

Read More

MIGRIMI I TË RINJVE NGA KOSOVA

Rasti studimor para jush është rezultat i një analize të thellë të problemit të migrimit të të rinjve, i cili njihet si problem i rëndësishëm brenda komunitetit serb në Kosovë. Migrimet sporadike të të rinjve ekzistojnë brenda çdo gjenerate, por

Read More