fbpx

Parimet tona udhëzuese

mënyra se si ne punojmë

Parimet tona udhëzuese

 • Ne jemi një nismë jopartiake, jofitimprurëse.
  Ne përfaqësojmë interesat e vërteta të zonës tonë elektorale të identifikuara në procesin gjithëpërfshirës dhe pjesëmarrës.
  Pikëpamjet, interesat dhe prioritetet e zonës janë të ngulitura në thelb të operacioneve tona. Këto interesa nuk duhet të komprometohen
  Ne mbështesim parimin “përfitimi i përfituesve”.
  Në ndjekje të mandatit tonë, ne kërkojmë partneritete strategjike me përfituesit, iniciativat e kolegëve, vendimmarrësit, duke vepruar si partnerë të besueshëm dhe të parashikueshëm.
  Ne veprojmë me ndershmëri dhe integritet, në përputhje me ligjin dhe standardet më të larta të praktikës, duke synuar të sjellim ndryshime dhe rezultate domethënëse.
  Ne vlerësojmë dhe afirmojmë diversitetin në format e tij të shumta.
  Ne jemi një organizatë që mëson.

  Këto parime janë përpunuar në dokumentet statutore të organizatës, përkatësisht Kodin e Etikës CASA. (link)

Location

Čika Jovina 15
Severna Mitrovica 

Our hours

09:00 AM – 17:00 PM
Monday – Friday

© Copyright 2021 NGO Casa  by DS * All Rights Reserved