fbpx

Priručnik za žensko oslobađanje – kosovska edicija

Autorka: Dušica Jovičić

Ovaj Priručnik za oslobađanje žena na Kosovu predstavlja opipljivu manifestaciju Kluba emancipacije, koji je započeo sa radom u februaru 2024. godine u Barabar centru u Prištini. Klub je osnovan s jasnom idejom da pruži mladim ženama sa Kosova prostor za razmatranje i osnaživanje kroz tematski osmišljene radionice. Glavni cilj Kluba jeste osnaživanje mladih žena na Kosovu i promovisanje solidarnosti među ženama koje prevazilazi kulturne, religijske i etničke razlike.

Priručnik je namenjen svim mladim ženama na Kosovu koje teže boljem razumevanju svoje pozicije u društvu i aktivnom učešću u procesima emancipacije. Kroz četiri tematske jedinice – Žene i rod, Žene  vode, Žene i rat i Žene i mediji pruža dublje razumevanje ključnih tema koje su obrađivane na radionicama Kluba emancipacije.

Pored osnaživanja mladih žena, priručnik takođe teži promovisanju međuetničke saradnje i jedinstva među ženama na Kosovu. Kroz prizmu rodne ravnopravnosti i emancipacije, žene svih etničkih i kulturnih pozadina imaju priliku da se udruže oko zajedničkih ciljeva i problema, doprinoseći tako širem društvenom pomirenju i toleranciji.

Svojom inkluzivnom prirodom i praktičnim pristupom, priručnik pruža korisne uvide i alate za izgradnju boljeg društva zasnovanog na principima jednakosti i poštovanja različitosti.

Celokupni manifest možete čitati OVDE.