fbpx

NVO CASA predstavila manifest za žensko oslobođenje

NVO CASA predstavila je prethodnog dana u Evropskoj kući u Severnoj Mitrovici, „Priručnik za žensko oslobađanje – kosovska edicija“. Ovaj svojevrsni manifest nastao je kao proizvod serije radionica rodno zasnovane inicijative pod nazivom Klub emancipacije.

U okviru Kluba emancipacije, tokom februara i marta ove godine u Barabar centru u Prištini, održane su četiri tematske radionice – Žene kao agentkinje promena, Ženski aktivizam, liderstvo i volonterstvo, Rešavanje konflikta i Žene u medijima. Upravo iz tog razloga, poglavlja ovog priručnika koreliraju sa tim temama: Žene i rod, Žene vode, Žene i rat i Žene i mediji.

Manifest za žensko oslobođenje predstavile su autorka i istraživačica u NVO CASA, Dušica Jovičić i novinarka i aktivistkinja iz Gračanice, Milica Kostić Stojanović.

Ovaj priručnik namenjen je svim mladim ženama na Kosovu koje su na putu ka emancipaciji i koje razumeju da ženska solidarnost nadilazi političke, geografske i kulturološke okvire. Mogu ga, ipak, čitati svi čiju je radoznalost potrebno zadovoljiti kada su u pitanju teme emancipacije.

Kroz dijalog problematizovane su glavne teme priručnika, a diskutovano je i o potencijalnim rešenjima i mogućnostima ženske emancipacije kroz međuetničku saradnju i razumevanje.

Predstavljanju priručnika prisustvovali su mladi ljudi, mahom mlade žene, kojima su ove teme najviše bliske, predstavnici civilnog društva i medija.

Ova aktivnost sprovedena je u okviru Barabar inicijative, podržane od strane UNMIK-a.