fbpx

новембар 2021Archive

Jačanje veza sa zajednicom

U nameri da na samom početku rada uspostavimo čvrste veze sa zajednicom čije interese pretendujemo da štitimo, Upravni Odbor NVO CASA doneo je odluku o formiranju savetodavnog tela koje ċe činiti istaknuti pojedinci iz nevećinskih zajednica širom Kosova, eksperti iz

Read More

Projekat kome nije potreban prevod

Opšte informacije o projektu: Naslov: Projekat kome nije potreban prevod Trajanje: 6 meseci Datum započinjanja: 15 Jun 2021 Implementiran u partnerstvu sa: MAG Mlada Aktivna Gračanica Finansiran od strane: UNDP uz podršku kancelarije Evropske Unije na Kosovu Status: u toku

Read More

Građani u politici

Generalne informacije Naziv projekta: Građani u politici Trajanje: 6 meseci Period implementacije: 15 Jul 2021 Implementiran u partnerstvu sa: Humani Centar Mitrovica Podržano od strane: Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo, OPEN 2021 Status: u toku  Ciljevi projekta Predložena inicijativa ima

Read More

Poziv za stažiranje

Nevladina organizacija Centar za Afirmativne društvene Akcije – CASA iz Kosovske Mitrovice poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na otvoreni poziv za stažiranje. Prilika da se nauče veštine korisne u sve važnijem nevladinom sektoru, uključujuċi pisanje i upravljanje projektima,

Read More
Top