fbpx

новембар 2021Archive

Jačanje veza sa zajednicom

U nameri da na samom početku rada uspostavimo čvrste veze sa zajednicom čije interese pretendujemo da štitimo, Upravni Odbor NVO CASA doneo je odluku o formiranju savetodavnog tela koje ċe činiti istaknuti pojedinci iz nevećinskih zajednica širom Kosova, eksperti iz

Read More

Poziv za stažiranje

Nevladina organizacija Centar za Afirmativne društvene Akcije – CASA iz Kosovske Mitrovice poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na otvoreni poziv za stažiranje. Prilika da se nauče veštine korisne u sve važnijem nevladinom sektoru, uključujuċi pisanje i upravljanje projektima,

Read More