fbpx

Jačanje veza sa zajednicom

U nameri da na samom početku rada uspostavimo čvrste veze sa zajednicom čije interese
pretendujemo da štitimo, Upravni Odbor NVO CASA doneo je odluku o formiranju savetodavnog tela koje ċe činiti istaknuti pojedinci iz nevećinskih zajednica širom Kosova, eksperti iz oblasti koje su kompatibilne sa mandatom organizacije. Mandat Saveta biće da aktivno učestvuje u identifikovanju potreba zajednice, predlaže rešenja i učestvuje u inicijativama koje dovode do željenih rešenja. Savet NVO CASA činiće 12 mladih stručnjaka, iz svih sredina na Kosovu, spremnih da svojim angažovanjem doprinesu kreiranju inkluzivnog I pravednog društva u kome sve zajednice I pojedinci  uživaju ista prava.  Njihovi saveti I doprinos organizaciji u zastupanju ciljanih promena biće od neprocenjivog značaja u postizanju istinskog reprezentativnog karaktera NVO CASA a time i većoj sposobnosti organizacije da postigne željene rezultate. Više o mandatu, članovi Savet CASA možete čitati na CASA Savet.