fbpx

CASA predstavlja Leksikon reči kojima nije potreban prevod

Centar za afirmativne društvene akcije CASA  sa ponosom predstavlja prvo izdanje *Leksikona reči kojima nije potreban prevod*. U publikaciji je sortirano više od 450 reči koje se u svakodnevnom govoru koriste i u srpskom i u albanskom jeziku. Odabrane reči prati 50 kratkih priča koje osvetljavaju njihov kulturni, društveni i istorijski kontekst, oblikovan od strane svih zajednica koje žive na Kosovu. Rečnik je pogodan za one koji vole lake štivo, ili kao sredstvo za učenje, ali i predstavlja svedočanstvo o kulturnim interakcijama i kohabitaciji između različitih etničkih grupa koje žive na Kosovu, oblikovano tokom burnih vekova u zajedničko jezičko i kulturno nasleđe

Identifikaciju reči su u zajedničkoj vežbi izgradnje poverenja izveli mladi studenti iz različitih kosovskih zajednica, koje je okupio partner projekta Mlada Aktivna Gračanica. Klasifikaciju i anotaciju odabranih reči izvršila je grupa autora među kojima su lingvista Nora Bezera, tekstopisac Ines Aljović i Miodrag Marinković, direktor NVO CASA koji je doprineo sa nekoliko povezanih priča. Autori podstiču upotrebu Rečnika i kao obrazovnog pomogala za pojedince koji uče srpski ili albanski jezik ili/i kao materijala strane civilnih inicijativa koje koje razvijaju i vode programe izgradnje poverenja na Kosovu.

Rečnik je rezultat plodne saradnje CASA-e i Mlade Aktivne Gračanice uokviru inicijative *Projekat kome nije potreban prevod*, podržanog od strane UNDP i programa Kulturno nasleđe kao pokretač dijaloga među zajednicama i socijalne kohezije koji finansira Evropska unija. Rečnik se može preuzeti na linku Reči kojima nije potreban prevod.