fbpx

Kulturološke i Etničke RaznolikostiArchive

Jačanje veza sa zajednicom

U nameri da na samom početku rada uspostavimo čvrste veze sa zajednicom čije interese pretendujemo da štitimo, Upravni Odbor NVO CASA doneo je odluku o formiranju savetodavnog tela koje ċe činiti istaknuti pojedinci iz nevećinskih zajednica širom Kosova, eksperti iz

Read More