Kulturološke i Etničke RaznolikostiArchive

Jačanje društvenog dijaloga na Kosovu

Opšte informacije Naslov: Jačanje društvenog dijaloga na Kosovu Trajanje: 12 meseci Datum početka: 1. decembar 2022 Finansiran od strane: Kosovske fondacije za otvoreno društvo – KFOS Status: u toku   Ciljevi projekta Glavni ciljevi projekta su promovisanje socijalne kohezije na

Read More

Jačanje veza sa zajednicom

U nameri da na samom početku rada uspostavimo čvrste veze sa zajednicom čije interese pretendujemo da štitimo, Upravni Odbor NVO CASA doneo je odluku o formiranju savetodavnog tela koje ċe činiti istaknuti pojedinci iz nevećinskih zajednica širom Kosova, eksperti iz

Read More
Top