fbpx

Širimo krug partnera sa kojima delimo vrednosti i ciljeve

Centar za Afirmativne Društvene Akcije – CASA započeo je saradnju sa Centrom za istorijske studije i dijalog iz Novog Sada, na programima promovisanja kulturnih i istorijskih veza naroda koji žive na ovim prostorima. Nadamo se, dugodišnja saradnja, započeċe sa projektom Mali,Veliki ljudi – Dokumentacioni repozitorjim koegzistencije Srba i Albanaca na Kosovu, koji podržava Fondacija Heinrich Boell Stiftung sa sedištem u Beogradu. Inicijativa ima za cilj da dokumentuje i promoviše pozitivna iskustva i saradnju običnih ljudi iz obe zajednice, i na taj način ukaže na dobre primere etničke saradnje koja se odvijala, ali se i dalje odvija, na ovim prostorima.

U predstojećem period, Centar za afirmativne društvene akcije CASA I Centar za istorijske Studije  I dijalog iz Novog Sada, radiće na razvoju strateškog okvira za saradnju kojim ċe se stvoriti uslovi za unapredjenje saradnje dveju organizacija na inicijativama regionalnog pomirenja. Ovakav pristup takođe predviđa I proširenje kruga partnerskih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana, što bi na kraju trebalo da rezultira sa uspostavljanjem regionalne mreže organizacija koje su posvećene promociji regionalne kulturne saradnje I etničke tolerancije.