октобар 2022Archive

Lokalno buđenje!

  Okosnicu demokratskog i stabilnog društva čine angažovani građani. O tome ne treba raspravljati. Uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju u narednih 18 meseci, NVO CASA će raditi direktno sa inicijativama na lokalnom nivou u nevećinskim zajednicama širom Kosova kako

Read More

Lokalno buđenje!

Opšte informacije Naziv projekta: Inicijativa lokalnog buđenja Trajanje: 18 meseci Datum početka : 01.09.2022. Podržava: Evropska zadužbina za demokratiju Status: u toku Cilj projekta: Cilj projekta je izgradnja kapaciteta i resursa organizacije potrebnih za aktivan i samostalan rad na povećanom

Read More

Grant za organizacioni razvoj

Program: Angažovanje za zajedničko delovanje – EJA Kosovo Opšte informacije Naziv projekta: „GRANT ZA ORGANIZACIONI RAZVOJ” Trajanje: 6 meseci Datum početka: 01. septembar 2022 Finansira: Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) Status: U toku Cilj projekta Centar za afirmativne društvene

Read More

Mladi pesnici Kosova – kulturno nasleđe u stvaranju

Opšte informacije Naziv projekta: “Mladi pesnici Kosova – stvaranje kulturne baštine” Trajanje: 3 meseca Datum početka: 5. oktobar 2022 Finansira: NVO Community Building Mitrovica (CBM) u okviru USAID-ove aktivnosti za pomirenje i transformaciju sukoba (RCT) Status: U toku Cilj projekta

Read More
Top