fbpx

Lokalno buđenje!

 

Okosnicu demokratskog i stabilnog društva čine angažovani građani. O tome ne treba raspravljati. Uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju u narednih 18 meseci, NVO CASA će raditi direktno sa inicijativama na lokalnom nivou u nevećinskim zajednicama širom Kosova kako bi ih osposobila za aktivno angažovanje u zaštiti njihovih neposrednih interesa.

Cilj projekta Lokalne inicijative buđenja je da prevaziđe parališuću apatiju koja je obuzela srpsku zajednicu na Kosovu I od građana koji pasivno posmatraju stvori građane koji aktivno učestvuju.  Da bi to postigla NVO CASA je razvila pionirski model direktnog učešća građana u civilnim inicijativama. Casa Savet je građanski forum koji se sastoji od 12 mladih i budućih lidera zajednica K-Srba koji imaju zadatak da se aktivno uključe u društvenu dinamiku lokalnih zajednica, identifikuju njihove istinske potreba a onda i mobilišu lokalnu zajednicu u traženju rešenja.

Operacionalizacija ovog koncepta u moćno oruđe za mobilizaciju građana je srž ove inicijative. Pratite nas na našim kanalim društvenih mreža ili/ili obeležite našu veb stranicu za redovna ažuriranja da biste iz prve ruke videli kako se ovaj proces razvija.

Opširnije o projektu čitajte ovde: Lokalno buđenje! – NGO CASA