Afirmativne PolitikeArchive

Simulacija demokratije – nova studija u izdanju CASA

Istraživanje Građani u politici koje su sproveli Centar za afirmativne društvene akcije CASA i HMC Mitrovica, u okviru inicijative OPEN 2022, ukazuje na zabrinjavajuće nalaze o obrascima učešća građana u političkom životu zajednice kosovskih Srba. Studija sugeriše da su građani

Read More
Top