fbpx

Afirmativne PolitikeArchive

Jačamo lokalni aktivizam

Aktivni građani koji se bore za svoja prava, nadgledaju kako predstavnici vlasti vrše svoje funkcije ili nadograđuju nedostatke u pružanju institucionalnih usluga, su preduslov zdravog i demokratskog društva. Zbog toga je osnaživanje društvenog aktivizma jedan od osnovnih ciljeva Centra za

Read More

Simulacija demokratije – nova studija u izdanju CASA

Istraživanje Građani u politici koje su sproveli Centar za afirmativne društvene akcije CASA i HMC Mitrovica, u okviru inicijative OPEN 2022, ukazuje na zabrinjavajuće nalaze o obrascima učešća građana u političkom životu zajednice kosovskih Srba. Studija sugeriše da su građani

Read More