fbpx

Predstavljen izveštaj “Građani u Politici: Moramo ojačati građansku otpornost!

Na predstavljanju izveštaja “Gradjani u Politici” koji je publikovao Centar za Afirmativne društvene Akcije, u saradnji sa HMC, Miodrag Miki Marinković, director CASA rekao je da se srpska zajednica na Kosovu suočava sa egistencijalnim izazovima a da su mogućnosti i prostor da se uključi u procese donošenja odluka  od suštinske važnosti, izuzetno smanjen. Rezultati izveštaja Građani u politici pokazuju građani srpske zajednice na Kosovu osećaju veliko nepoverenje prema svojim političkim predstavnicima, zbog dugogodišnji loših praksi u vođenju politike. To nepoverenje je izraženo u tolikoj meri da je diskreditovana čitava profesija “političar”. Prema Marinkoviću, to znači da je motiv ulaska i bavljenja politikom u najvećem broju slučajeva, sticanje sopstvene koristi a ne zaštita interesa građana dodavši da se takve privilegije brane agresivnim gušenje političkog pluralizma i društvene kritike. To za posledicu ima izraženi strah društvenih aktera (građjana, civilnog sektora i medija) da kritikuju vlast i poteze štetne po interese građana.

Na panelu koji je usledio po predstavljanju izveštaja, panelista Slobodan Georgijev, novinar i direktor News MaxAdria u Beogradu komentarišući rezultate rekao je da su Srbi na Kosovu u konstantnom vanrednom stanju i da je veoma teško govoriti o bilo kakvom gradjanskom aktivizmu u situaciji kada nema regularnih uslova i kada ne postoji ni trunka regularnih uslova da se iskaže različito mišljenje. Drugi panelista, Momčilo Trajković, predsednik SNF-a i dugogodišnji političar sa Kosova odgovornost za takvo stanje vidi u političkim predstavnicima a ne građjanima i tvrdi da su oni izabrani u neregularnim uslovima.

Panelisti i autori izveštaja su se složili da je jedino rešenje ovakvog stanja šira društvena mobilizacija i solidarnost različitih aktera pred pokušajima da se uguši pluralizam.

Izveštaj je urađjen u okviru inicijative OPEN 2021 koju podržava Kosovska fondacija za otvoreno društvo. Celokupni izveštaj možete naći na ovom linku: https://ngocasa.org/sr/gradjani-u-politici-publikacija/