fbpx

април 2022Archive

Simulacija demokratije – nova studija u izdanju CASA

Istraživanje Građani u politici koje su sproveli Centar za afirmativne društvene akcije CASA i HMC Mitrovica, u okviru inicijative OPEN 2022, ukazuje na zabrinjavajuće nalaze o obrascima učešća građana u političkom životu zajednice kosovskih Srba. Studija sugeriše da su građani

Read More

Građani u Politici

Istraživanje Građani u Politici Glavni cilj ovog istraživanja je analiza postojećih praksi i modaliteta političkog aktivizma unutar srpske zajednice na Kosovu. U kontekstu istraživanja, pojam politički aktivizam je tumačen kao proces zaštite interesa građana kroz angažovanje u političkim partijama ili

Read More

CASA potpisuje sporazum o saradnji sa Kosovom 2.0

Centar za afirmativne društvene akcije pokreće novi projekat čiji je cilj podizanje javne svesti i razumevanja potreba osoba sa invaliditetom. Kampanja projekta #seetheworldthroughoureyes nastoji povećati svest javnosti i donosilaca odluka o položaju i preprekama sa kojima se osobe sa invaliditetom

Read More

Umetnost u posredovanju – publikacija

Direktor Centra za afirmativne društvene akcije – CASA, gospodin Miodrag Miki Marinković, bio je jedan od autora publikacije Umetnost u mirovnoj medijaciji. Ova publikacija rezimira projekat Umetnost u posredovanju, koji je realizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske, a koji istražuje približavanje

Read More