fbpx

Projekat: Razvoj strategije za zapošljavanja osoba sa invaliditetom u opštini  Štrpce

Implementira: NVO CIPOS

Uloga NVO CASA: da proizvede radnu verziju strategije

Trajanje: 6 meseci

Status: u toku

NVO CASA I Centar za promovisanje I zaštitu prava osoba sa invaliditetom iz Štrpca započeli su saradnju na izradi opštinske strategije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom predstavljaju jednu od najranjivijih I finansijski ugroženijih društvenih grupa unutar nevećinskih zajednica na Kosovu. Ove osobe često žive na društvenim marginama u stalnoj borbi da obezbede sredstva za osnovne potrebe uključujući I odgovarajuću medicinsku negu. Pilot projekat koji sprovodi CIPOS iz  Štrpca uz podršku britanske vlade unutar programa ALVED, predstavlja jedinstvenu inicijativu na polju razvoj lokalnih afirmativnih politika za zapošljavanje I socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom. Tehnički tim CASA doprineće CIPOS inicijativi razvojem predloga ovog strateškog dokumenta I njegovim predstavljanjem lokalnoj opštinskog administraciji. Ostanite sa nama u narednom period kako bi saznali kako napreduje ova inicijativa.

Top