fbpx

Dragana AleksicArchive

Barabar Principi

Preuzmite englesku verziju ovde Preuzmite srpsku verziju ovde Preuzmite albansku verziju ovde Preuzmite tursku verziju ovde Preuzmite bošnjačku verziju ovde Preuzmite romsku verziju ovde

Read More

KPRR- povećan pristup prema nevećinskim zajednicama

Ovaj dokument predstavlja hitne i dostupne mere i akcije koje treba uključiti u Akcioni plan Kosovskog programa za rodnu ravnopravnost (KPRR) kao vodeću rodnu politiku. Pored toga, dokument naglašava i nedostatke KPRR-a u zadovoljavanju potreba nevećinskih zajednica tako što ističe

Read More

Oglas za radno mesto

Ovaj post se neće prevoditi na srpski jezik jer oglašava radna mesta na kome se traži funkcionalno znanje engleskog jezika. Open until 31.05. 2023 Expression of interest for the position of Program Director Organization: Centre for Affirmative Social Actions (CASA)

Read More

Mladi pesnici Kosova-kulturno nasleđe u stvaranju

Autori: Nora Bezera, Maksim Aksić, Srđan Simonović, Driton Sefedini, Tamara Stanković Publikacija: “Mladi pesnici Kosova – kulturno nasleđe u stvaranju“ Opis:  Edicija pesama “Mladi pesnici Kosova – kulturno nasleđe u stvaranju”, predstavlja deo projekta Aktivnost za pomirenje i transformaciju sukoba,

Read More

Lokalno buđenje!

Opšte informacije Naziv projekta: Inicijativa lokalnog buđenja Trajanje: 18 meseci Datum početka : 01.09.2022. – 28.02.2024 Podržava: Evropska zadužbina za demokratiju Status: u toku Cilj projekta: Cilj projekta je izgradnja kapaciteta i resursa organizacije potrebnih za aktivan i samostalan rad

Read More