Dragana AleksicArchive

Reči kojima nije potreban prevod

Autori: Nora Bezera, Ines Aljović, Miodrag Marinković Publikacija: Leksikon reči kojima nije potreban prevod Publikacija „Leksikon reči kojima nije potreban prevod“ sortira više od 450 reči koje se koriste i u srpskom i u albanskom jeziku daje kontekst i istorijsko

Read More

Simulacija demokratije – nova studija u izdanju CASA

Istraživanje Građani u politici koje su sproveli Centar za afirmativne društvene akcije CASA i HMC Mitrovica, u okviru inicijative OPEN 2022, ukazuje na zabrinjavajuće nalaze o obrascima učešća građana u političkom životu zajednice kosovskih Srba. Studija sugeriše da su građani

Read More

Građani u Politici

Istraživanje Građani u Politici Glavni cilj ovog istraživanja je analiza postojećih praksi i modaliteta političkog aktivizma unutar srpske zajednice na Kosovu. U kontekstu istraživanja, pojam politički aktivizam je tumačen kao proces zaštite interesa građana kroz angažovanje u političkim partijama ili

Read More
Top