Jačanje institucionalne podrške ženama iz nevećinskih zajednica u borbi protiv rodne diskriminacije

Opšte informacije

Naziv projekta: „Jačanje institucionalne podrške ženama iz nevećinskih zajednica u borbi protiv rodne diskriminacije”
Trajanje: 6 meseci
Datum početka: 01. septembar 2022
Finansira: Misija UN na Kosovu (UNMIK)
Status: U toku

Ciljevi projekta

Kosovski program za rodnu ravnopravnost (KPGE) je glavni mehanizam postavljen da obezbedi pedantno sprovođenje Zakona o ravnopravnosti polova. Strategija nudi sveobuhvatnu i ambicioznu mapu puta u postizanju svog glavnog cilja, a to je da se rodna ravnopravnost stavi u centar procesa transformacije na Kosovu. Međutim, analiza dokumenta otkriva kritičko zanemarivanje specifičnih potreba žena iz manjinskih zajednica i nedostatak odgovornog pristupa u rešavanju pitanja rodne diskriminacije na Kosovu. Da bi se popravio ovaj previd, projekat predlaže mobilizaciju resursa i zajednica korisnika u identifikaciji praktičnih i korisnih mera koje potkrepljuju akcioni plan za strategiju KPGE-a sa prilagođenim pristupom prema ženama iz nevećinskih zajednica. Dakle, opšti cilj inicijative je da se poboljša institucionalni odgovor na rodnu diskriminaciju u nevećinskim zajednicama na Kosovu.

Ovo će se postići kroz tri specifična cilja:

  1. Identifikacija istinske potrebe žena iz manjinskih zajednica za postizanjem rodne ravnopravnosti kroz inkluzivni i participativni proces konsultacija,
  2. Prevođenje istinske potrebe žena iz nevećinskih zajednica u korisne i merljive akcione tačke za Kosovski program za rodnu ravnopravnost, i
  3. Izmena Akcionog plana KPGE za period 2022-2024 sa akcionim tačkama koje utiču na odgovorno postupanje prema ženama iz nevećinskih zajednica na Kosovu.

Rezultati projekta:

  • Jačanje proaktivnog angažmana žena iz nevećinskih zajednica u zagovaranju njihovog interesa u institucijama/procesima na centralnom nivou
  • Stvaranje lokalnog know-how okvira u rješavanju rodne diskriminacije unutar nevećinskih zajednica kroz identifikaciju konkretnih tačaka djelovanja koje omogućavaju ženama iz ovih zajednica da imaju koristi od politika na nacionalnom/centralnom nivou
  • Konstruktivna i objektivno zasnovana saradnja između nevećinskih zajednica i institucija na centralnom nivou koja vodi povećanju odgovornosti kosovske vlade u borbi protiv rodne diskriminacije na svim nivoima, i na kraju:
  • Povećana društvena afirmacija žena iz nevećinskih zajednica

Povezani članci:
– Publikacija
– Završni izveštaj

Top