Miodrag MarinkovicArchive

Kampanja #pogledajtesvetnašimočima

Opšte informacije Naziv projekta: Kampanja  #pogledajtesvetknašimočima Trajanje: 5 meseci Period implementacije: 04.01. – 30.08.2020 Realizuje Centar za afirmativne društvene akcije Podržava: Kosovo 2.0 RDN 2.0 Status: u toku Ciljevi projekta: Projekat ima za cilj podizanje svesti šire javnosti i donosilaca

Read More

CASA potpisuje sporazum o saradnji sa Kosovom 2.0

Centar za afirmativne društvene akcije pokreće novi projekat čiji je cilj podizanje javne svesti i razumevanja potreba osoba sa invaliditetom. Kampanja projekta #seetheworldthroughoureyes nastoji povećati svest javnosti i donosilaca odluka o položaju i preprekama sa kojima se osobe sa invaliditetom

Read More
Top