fbpx

CASA potpisuje sporazum o saradnji sa Kosovom 2.0

Centar za afirmativne društvene akcije pokreće novi projekat čiji je cilj podizanje javne svesti i razumevanja potreba osoba sa invaliditetom. Kampanja projekta #seetheworldthroughoureyes nastoji povećati svest javnosti i donosilaca odluka o položaju i preprekama sa kojima se osobe sa invaliditetom (OS) u nevećinskim zajednicama susreću u svakodnevnom životu.

To će učiniti kroz produkciju serije kratkih video zapisa (snimljenih u prvom licu) koji ilustruju različite oblike diskriminacije i društvene stigme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u svakodnevnom životu; bilo da je ovo jednostavan zadatak kupovina namirnica, pristup zdravstvenim uslugama ili prijava za posao. Ukupno 8 priča će vizuelno prikazati ukočenost i nepažnju društva sagledano očima osoba koje pate od raznih vrsta invaliditeta, oštećenja vida ili sluha, lokomotornih smetnji,  poremećaja rasta , intelektualnih teškoća itd.

Projekat je podržan od strane Kosovo 2.0 u okviru šeme grantova u okviru regionalnog projekta Reporting Diversity Network 2.0.

Više o projektu možete pronaći na: https://ngocasa.org/sr/kampanja-pogledajtesvetnasimocima/