fbpx

Prvi godišnji sastanak CASA Savetodavnog veća

Centar za Afirmativne društvene akcije, uspešno je okončao process formiranja Savetodavnog veća organizacije i obeležio ovaj značajan trenutak u razvoju organizacije, zajedničkim sastankom CASA Veċa. To je bila prva prilika za članove Veća da se međusobno upoznaju ali i čuju o ciljevima i planovima organizacija za 2022 godinu. Glavni utisak večeri je bila jednoglasna podrška inovativnom metodu uključivanja zajednice u rad organizacija civilnog društva. Svi članovi Veća su izrazili punu spremnost da se mobilišu i kroz inicijative organizacije doprinesu željenim društvenim promenama.

Savetodavno veće CASA je zamišljeno kao interno telo organizacije, koje čine prominentni mladi ljudi iz kosovskih zajednica koji će voditi napore organizacije u identifikovanju istinskih potreba društva čije interese predstavlja I uključivati se u inicijative usmerene ka njihovom ispunjenju. Sastoji se od 12 obučavajućih ili već ostvarenih mladih lidera. Ravnomerno predstavljeni u geografskoj pokrivenosti, rodno-ravnopravnoj participaciji, priznati od strane svojih lokalnih zajednica, članovi CASA veća biće osvežavajući doprinos naporima ka povećanju reprezentativnosti civilnog sektora na Kosovu. Više o samom mandate i sastavu CASA veća možete pročitati na ovom linku.