fbpx

Affirmativne Akcije u praksi: Razvoj strategije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

NVO CASA I Centar za promovisanje I zaštitu prava osoba sa invaliditeom iz Štrpca započeli su saradnju na izradi opštinske strategije za zapošljavanje osoba sa invaliditeom. Osobe sa invaliditetom predstavljaju jednu od najranjivijih I finansijski ugreoženijih društvneih grupa unutar nevećinskih zajednica na Kosovu. Ove osobe često žive na društvenim marginama u stalnoj borbi da obezbede sredstva za osnovne potrebe uključujući I odgovarajuću medicinsku negu. Pilot projekat koji sprovodi CIPOS iz  Štrpca uz podršku britanske vlade unutar programa ALVED, predstavlja jedinstvenu inicijativu na polju razvoj lokalnih afirmativnih politika za zapošljavanje I socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom. Tehnični tim CASA doprineće CIPOS inicijativi razvojem predloga ovog strateškog dokumenta I njegovim predstavljanjem lokalnoj opštinskog administraciji. Ostanite sa nama u narednom period kako bi saznali kako napreduje ova inicijativa.