fbpx

Jačanje institucionalnog odgovora na rodnu diskriminaciju u nevećinskim zajednicama na Kosovu

Nevladina organizacija Centar za afirmativne društvene akcije (CASA), nedavno je održala radionicu u Prizrenu na temu „Jačanje institucionalnog odgovora na rodnu diskriminaciju u nevećinskim zajednicama na Kosovu“.

Svrha radionice je bila da se proceni nacrt Akcionog plana Kosovskog programa za rodnu ravnopravnost (KPRR) i donesu preporuke za poboljšanje, kako bi se pružila efikasna podrška i usluga ženama iz nevećinskih zajednica.

Radionici je prisustvovao 21 učesnik iz nevećinskih zajednica sa Kosova, odnosno iz regiona Mitrovice, Prištine, Gnjilana, Uroševca i Prizrena.

Radionica je osmišljena tako da su učesnici bili podeljeni u tri radne grupe, koje su analizirale tri strateška stuba za rešavanje pitanja rodne ravnopravnosti na Kosovu, a to su: Ekonomsko osnaživanje i socijalna zaštita, Humani razvoj, uloge i rodni odnosi, i Ženska prava, pristup pravosuđu i bezbednosti.

Rezultati radionice će biti predstavljeni kao izazovi i ograničenja u dobijanju institucionalne podrške i pomoći će identifikaciji praktičnih rešenja koja će biti predstavljena u finalnom izveštaju, „KPRR – poboljšan domet prema nevećinskim zajednicama“. Ažuriranja Akcionog plana KPRR-a za period 2024-2028 obuhvatiće najkritičnije potrebe i ponuditi praktična i realna rešenja.

Izveštaj će poslužiti i kao temelj za CASA kampanju javnog zagovaranja u budućnosti.

Radionica je bila deo projekta „Jačanje institucionalne podrške ženama iz nevećinskih zajednica u borbi protiv rodne diskriminacije“, koji podržava UNMIK.