fbpx

Jačanje društvenog dijaloga na Kosovu

Opšte informacije

Naslov: Jačanje društvenog dijaloga na Kosovu
Trajanje: 12 meseci
Datum početka: 1. decembar 2022
Finansiran od strane: Kosovske fondacije za otvoreno društvo – KFOS
Status: u toku

 

Ciljevi projekta

Glavni ciljevi projekta su promovisanje socijalne kohezije na Kosovu kroz promociju kulture otvorenog i slobodnog dijaloga između predstavnika vlasti i društvenih aktera iz nevećinskih zajednica, kao i uspostavljanje novih komunikacionih alata koji mogu dopreti do većeg broja ljudi u zajednici i stvoriti veći javni uticaj. Ovo će se postići kroz dva specifična cilja: podržavanjem i pokretanjem direktnog dijaloga između relevantnih kosovskih institucija i predstavnika nevećinskih zajednica, i unapređenjem konstruktivnog i javnog dijaloga o pitanjima koja trenutno opterećuju etničke odnose na Kosovu. Na taj način podstiče se otvoren i konstruktivan dijalog u cilju izgradnje snažnijih i inkluzivnijih zajednica.

 

Rezultati projekta

Očekivani rezultati projekta su:

  • Intenziviranje procesa dijaloga izmedju centralnih institucija i predstavnika srpske zajednice na Kosovu putem podrške za tri konkretne zastupničke inicijative;
  • Aktivno anagžovanje društvenih aktera u pronalaženju rešenja za punu primenu prava nevećinskih zajednica na Kosovu putem procesa izrade tri predloga praktičnih politika o pitanjima od značaja za srpsku zajednicu i
  • Jačanje otvorenog i inkluzivnog socijalnog dijaloga na Kosovu o pitanjima koja opterećuju etničke odnose kreiranjem inovativnog medijskog sadržaja koji koncepcijski predvidja predstavljanje različitih interesa i perspektiva o pitanjima od značaja za međuetničke odnose.

Povezani članci

Osam emisija (podcasta) koji će biti emitovani na CASA sajtu i društvenim mrežama, kao i na kanalima partnerskih organizacija i regionalnih medija.